Type 1 – Perfektionisten

Perfektionisten / Organisatoren / Dommeren

Karakteristika:

Enneagram type 1 er pligtopfyldende mennesker, som er optaget af hvordan tingene kan blive gjort rigtigt og helst perfekt. De har en stærk indre kritiker, der sikrer, at de hele tiden gør sig umage, for at leve op til normer og regler, mere end at gøre det de egentlig har lyst til. Dette giver sig bl.a. udtryk i deres sprog, der er præget af nødvendigheds ord som burde og skulle.

Type 1 nyder at gøre et godt stykke arbejde og har fokus på detaljer, orden og strukturer.

Enneagram 1 har klare definitioner for hvad der er rigtigt og forkert, som for eksempel, at sætte munden pænt på plads, når de har grinet eller talt. Gerne med et lille affærdigende nik. De har også regler for hvilke følelser der er i orden at vise og hvilke det er bedst at lægge låg på (f.eks. vrede, jalousi eller skam). Det ses i et lidt stramt kropssprog samt på spændinger i nakke og kæbe.

Enneagram type 1 bidrager med:

Ettere har en god ordenssans og høj moral. De lever efter devisen “pligt før fornøjelse”, hvilket betyder at de yder en stor arbejdsindsats og ikke stopper før opgaven er udført

Enneagram type 1 trives bedst med:

Ettere trives bedst med klare rammer og retningslinier, så de ved hvad de skal måle efter for at kunne udføre opgaven korrekt. Det betyder at klare procedurer og fastlagt dagsorden skaber tryghed og letter arbejdet i hverdagen.

Ressourcer:

 • Vedholdende
 • Øje for detaljen
 • Praktisk sans
 • Afslutter opgaver

Enneagram type 1’s ændring ved stress:

Når Ettere er pressede og bliver utrygge, får de kontakt til alt for mange følelser, som til daglig er gemt væk og kommer i tanke om alle de andre gange, hvor det heller ikke gik godt.

Enneagram type 1’s ændring ved tryghed:

Når Ettere er på toppen og føler sig helt ressourcefulde og trygge, begynder de at få masser af ideer og holder af at planlægge arrangementer eller drømme om ting, de engang kunne tænke sig at lave.

Du er muligvis en Etter hvis du kan genkende følgende:

 • Du får tit øje på hvordan ting kunne gøres på en bedre måde.
 • Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Du gør meget for at undgå fejl og misforståelser.
 • Du har høje moralske standarder.
 • Du vægter praktiske dyder højt såsom arbejde, ærlighed, anstrengelse og kompetence.
 • Når andre slipper for nemt af sted med det de gør, kan du godt blive en anelse harm.
 • Du kan være bekymret over at skulle træffe beslutninger, idet du spekulerer på om det nu er det rigtige valg.
 • Du har en intuitiv fornemmelse for hvor perfekte tingene kunne være.
 • Du oplever en indre tilfredsstillelse ved at gøre noget færdigt ned til sidste detalje.

Den personlige udviklingsvej for type 1

Etterens udviklingsvej er at lære sine følelser at kende og opdage, at når de såkaldte forkerte eller negative følelser bliver accepteret så medfører det, at de ikke længere er så farlige, som de tidligere forekom. Når Etterne lærer dem at kende kan de slippe dem, og slippe fikseringen på alt det, der er forkert. I stedet opstår en tilstand af sindsro og klarhed, som giver adgang til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor alt er fuldkomment ifølge en større orden.

Passion: Vrede

Fiksering: Fordømmelse

Særlig evne: Sindsro

Essens: Fuldkommen

 

Kilde: Mia og Balder Vendt-Striim