Type 9 – Fredselskeren

Mægleren / Fredselskeren / Healeren

Karakteristika:

Enneagram type 9 er hyggelige og rare mennesker, som er optaget af at bevare en god stemning på den letteste måde. De har et særligt ” oliegyder – gen” i form af mægler egenskaber, som de bruger til at bevare og genoprette ro og harmoni med.

De bliver opfattet som lyttende og forstående mennesker.

De har nemt ved at forstå alles synspunkter og har fokus på at alle bliver hørt.

Enneagram type 9 tilpasser sig til omgivelserne, både i holdninger, udseende og sprog, for det er ikke vigtigt for dem, at udtrykke deres egene meninger og behov, og desuden er det slet ikke sikkert at de selv ved hvad de vil eller har lyst til, så det letteste er at følge med på andres gode ideer.

Bidrager med:

Enneagram type 9 har et tryghedsskabende væsen og folk oplever dem meget forstående. De bidrager med mæglende egenskaber for at skabe god stemning og sikre at alle bliver hørt.

Trives bedst med:

Type 9 trives bedst i en god og harmonisk stemning, i et miljø hvor der er tid til at skabe sig overblik og balance.

Ressourcer:

 • Mægleregenskaber
 • Fokuserer på det gode i alle
 • Tillidsvækkende
 • Hyggelige

Ændring ved stress:

Når Enneagram type 9 er pressede og stressede bliver de mistroiske og tvivlende på andres hensigter. De bliver også kritiske overfor sig selv og andre.

Ændring ved tryghed:

Når type 9 er trygge og oplever harmoni bliver de effektive og starter op i flere projekter samtidig. De får en masse fra hånden og bliver målorienterede.

Du er muligvis en Nier hvis du kan genkende følgende:

 • Du søger at undgå konflikter, og har svært ved at melde klart ud, hvis der er noget du ikke har lyst til.
 • Du ser alle sider af en sag og sammenfatter alles mening i dit løsningsforslag.
 • Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen.
 • Det er nemmere at finde ud af hvad du ikke har lyst til, end hvad du har lyst til.
 • Du slipper dine egne behov, hvis andre vil noget andet.
 • Du kender til at føle dig et med naturen, med andre mennesker eller med musik.
 • Du har en evne til at anerkende og støtte det, som er vigtigt for andre mennesker.
 • Du lader op når du er alene, men bliver også beriget af andre menneskers anerkendelse
 • Du kan føle dig overset og samtidig opleve at du er noget mere end andre.

Den personlige udviklingsvej

Enneagram type 9´s udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på at bevare freden og undgå konflikt. I stedet skal Nieren udvikle evnen til at handle i nuet ud fra deres instinktive fornemmelse og blive bedre til at melde ud over for andre, selvom det fører til konflikt. Herigennem vil Nieren opleve at få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor den naturlige tilstand i nuet er kærlighed, uanset om der er konflikt eller harmoni.

Passion: Dovenskab

Fiksering: Magelighed

Særlig evne: Handlekraft

Essens: Kærlighed

 

Kilde: Mia og Balder Vendt-Striim