Om Enneagrammet

Enneagrammet – forstå hvad der motiverer og styrer dig!

Enneagrammet er en psykologisk model, der kategoriserer mennesker i 9 forskellige personlighedstyper.
Hver af de 9 Enneagramtyper beskrives meget præcist ud fra bl.a. adfærd, motivation, overbevisninger, handlingsstrategier, værdisæt og andre dybere psykologiske mekanismer.

Ordet ennea–gram er græsk og betyder 9-model (Ennea betyder 9 og gram betyder model). En forklarings- og forståelsesmodel, der arbejder både på identitetsniveau og på det, der driver og motiverer os på et meget dybt plan.

Hver Enneagramtype beskrives meget præcist og giver et billede på hver types adfærd. Et uvurderligt redskab til at få indsigt i både egen og andres måde at være i verden på.

Enneagrammet anvendes både i Danmark og verden over til at få indsigt i sig selv og andre – samt til at skabe robuste relationer.
Enneagrammet er anerkendt af psykologer, psykiatere, fremtrædende virksomhedskonsulenter og coaches.

Enneagrammet anvendes bl.a. til følgende:

  • Leder og medarbejderudvikling
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Salg og salgstræning
  • Medarbejdertrivsel og -udvikling
  • Personlig udvikling
  • Coaching
  • Børns udvikling

 

Kilde: Mia og Balder Vendt-Striim